Heeft u problemen met uw fustbier installatie, kijk dan hieronder voor mogelijke oplossingen.

Video tips:

Hendeltapkop vervangen

Lens vervangen

Tapkraan vervangen

Tapdruk

Voordat u een perfect glas bier kunt tappen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van de belangrijkste is de juiste tapdruk van uw tapinstallatie. Download hieronder de PDF met instructies om de juiste tapdruk in te stellen.

Bekijk de leaflet tapdruk (PDF) >>

Bij fustbier maken wij onderscheid in

1. Conventionele tapinstallatie 
2. Tapinstallatie met een gekoelde fustopslag

1. De Conventionele tapinstallatie is de meest toegepaste tapinstallatie in Nederland. 
    Dit systeem kunt u gebruiken als u uw aangeslagen fust binnen 3 dagen leeg tapt en
    en als uw opslag een constante temperatuur heeft die tussen 15 en 23 graden Celsius ligt.

2. Een Tapinstallatie met een gekoelde fustopslag wordt geadviseerd als u een aangeslagen
     fust niet binnen 3 dagen leeg tapt. Door het plaatsen van een fust in een koeling
     wordt de houdbaarheid van het bier verlengd. 

Voor het melden van storingen aan deze installatie is het makkelijk om te weten
hoe onderdelen benoemd zijn. 


Tapzuil met kraan

Tapkraan Fustbier
Tapkraan fustbier


Hendeltapkop 2 noks-Sankey
Hendeltapkop 2 noks-Sankey

Hendeltapkop vlakschuif
Hendeltapkop vlakschuif

Reduceer Fustbier installatie
Reduceer fustbier installatie