Hulpmaatregelen vanuit de overheidDe coronacrisis treft jou als horecaondernemer hard. De overheid neemt daarom extra maatregelen om je in deze lastige tijd te ondersteunen. In dit artikel vind je een overzicht van de drie belangrijkste maatregelen die jou kunnen helpen in deze crisis. Omdat het verloop van het virus – en de maatregelen die getroffen worden – veranderlijk zijn, zullen we deze pagina updaten en aanvullen zodra er wijzigen zijn.

 

1. Geen of minder werk voor je personeel

Door het sluiten van je zaak zit jouw personeel misschien (tijdelijk) zonder werk, terwijl de salarissen wel doorbetaald moeten worden. Hiervoor heeft de overheid de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Deze regeling vervangt de eerdere werktijdverkorting (WTV). Met deze regeling kan je als ondernemer een tegemoetkoming ontvangen voor de loonkosten van je personeel. Op deze manier kan je werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Deze tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid dit met nog 3 maanden te verlengen.

Als ondernemer kan je deze tegemoetkoming  aanvragen. Let op, hierbij moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Je committeert je als ondernemer aan de verplichting géén werknemers te ontslaan op basis van bedrijfseconomische redenen in de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt;
 2. Er dient sprake te zijn van minimaal 20% omzetverlies;
 3. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.

De hoogte van de tegemoetkoming in loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maar is maximaal 90% van de loonkosten. Op basis van je aanvraag krijg je van het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was en vindt er eventueel een correctie plaats.

De NOW aanvragen lopen via het UWV. Op dit moment kan je nog geen UWV aanvraag indienen, hier wordt door het UWV hard aan gewerkt. Zodra dit bekend is, zullen we dat op deze pagina laten weten. In de tussentijd is het niet meer mogelijk werktijdverkorting aan te vragen. Als je al een toekenning hebt gehad voor werktijdverkorting, blijft deze van kracht. 

Klik hier voor meer informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
2. Krediet om aan betalingsverplichtingen te voldoen

2.1 Borgstelling MKB kredieten

Kom je in betalingsproblemen door het coronavirus? Via Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) staat de staat de overheid garant voor de kredieten aan ondernemers. Op deze manier heb jij als ondernemer de mogelijkheid om meer en eerder geld te lenen bij een kredietverstrekker (bijvoorbeeld een bank). De overheid heeft ruim 300 miljoen euro vrijgemaakt voor ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus.

De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte), met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Als ondernemer vraag je zelf de BMKB niet aan, dit gebeurt via je kredietverstrekker.

Klik hier voor meer informatie over de Borgstelling MKB-kredieten.

 

2.2 Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Heb je krediet nodig maar krijg je niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? Via de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) maakt de overheid dit makkelijker. Je bank kan zo 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen, waardoor het risico voor banken kleiner wordt. Dit biedt de mogelijkheid om een financiering te krijgen die anders niet mogelijk was. Deze garantie dient door je kredietverstrekker aangevraagd te worden.

Klik hier voor meer informatie over de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

 

3: Betalen van belastingen


Ook de Belastingdienst neemt maatregelen om de impact van het coronavirus voor ondernemers op te kunnen vangen. De belangrijkste maatregelen zijn:

 1. Uitstel van betaling: Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen, dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Voor alle aanslagen krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen. Verzoek voor uitstel van betaling kan je schriftelijk indienen bij de Belastingdienst:

  Belastingdienst

  Postbus 100

  6400 AC Heerlen

 2. Verlaging van voorlopige aanslag: Ook is het mogelijk je voorlopige aanslag te verlagen als je nu minder omzet verwacht. Zo betaal je direct minder belasting. Voor de inkomstenbelasting wijzig je de voorlopige aanslag online via Mijn Belastingdienst. Voor de vennootschapsbelasting doe je dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

   

 3. Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente:
  • Als je een aanslag niet op tijd betaald, ben je normaliter verplicht invorderingsrente te betalen. Deze rente wordt vanaf 23 maart 2020 van 4% verlaagd naar 0.01% Dit geldt voor alle belastingschulden.
  • Als je niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, ben je normaliter verplicht betalingsrente te betalen (8% voor vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen). Vanaf 1 juni 2020 wordt het tarief van de betalingsrente tijdelijk verlaagt naar 0.01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt, behalve de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging op 1 juli 2020 in.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende maatregelen van de Belastingdienst


Druk vanuit Koninklijke Horeca Nederland


Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich uiteraard ook ernstig zorgen over de economische impact van het coronavirus op de horecabranche. Heineken heeft dagelijks contact met KHN. Samen maken we ons sterk voor een noodfonds bij de Nederlandse overheid.

KHN is de afgelopen dagen veel in het nieuws geweest. Zij zetten zich (evenals MKB-Nederland, VNO-NCW en Heineken) actief in voor meer compensatie voor ondernemers, en lobbyt voor meer overheidsbudget en versoepeling van de maatregelen die we hierboven al hebben benoemd. Daarbij dringt zij er bovendien op aan om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven ten aanzien van bijvoorbeeld (on)mogelijkheden van maaltijd afhalen en bezorgen.

Op 15 maart gaf KHN aan dat er 5,1 miljard euro nodig is voor de maatregelen om horecaondernemers te ondersteunen in de coronacrisis.

Wat kun je van Heineken verwachten?


Wij doen wat mogelijk én verantwoord is om klanten te helpen in deze tijd van crisis. Naast onze samenwerking met KHN om te pleiten voor een noodfonds vanuit de overheid, denken wij graag met je mee in oplossingen voor liquiditeit. Neem daar over contact op met je accountmanager.

Lees op onze website de meest actuele vragen die betrekking hebben op het coronavirus (COVID-19).
https://www.heinekenhoreca.nl/corona-update


Klantenservice

Telefoonnummer: 088 - 43 43 143
E-mailadres: customercare@heineken.com