Voorwaarden van deze website

Inleiding
Dit is een website van HEINEKEN Horeca, HEINEKEN Groothandel B.V. en HEINEKEN Horeca Services B.V., hierna gezamenlijk te noemen HEINEKEN.

HEINEKEN Horeca is een handelsnaam van Heineken Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33127977.

HEINEKEN Groothandel B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59239700.

HEINEKEN Horeca Services B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59240032.


Gebruikersnaam en wachtwoord
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn voor persoonlijk gebruik van de klant van HEINEKEN. Degene aan wie de gebruikersnaam en wachtwoord zijn verstrekt, staat in voor ieder gebruik van deze gebruikersnaam en wachtwoord.